Block ngay những quả chê chửi Putin của em vì cái

Block ngay những quả chê/chửi “Putin của em” vì cái ☔.
Mấy ông tổng thống các nước khác về cách cmn chức, đuổi việc luôn mấy quả lính theo hầu đi. Việc mình đi bảo vệ, chăm sóc sếp éo làm đứng đực ra đấy?
Để mấy lão VN rảnh mép chuyên săm soi chê bai Putin cụa em. Xử ?, toàn rúc hàng nước hút thuốc lào vặt đuổi ruồi.
P/S: ảnh chỉ để minh họa nhìn vậy mà không phải vậy, nhá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *