Ôi một linh hồn không tin tưởng vào Cha thì Cha đớn đau là chừng nào

Ôi, một linh hồn không tin tưởng vào Cha thì Cha đớn đau là chừng nào! Một linh hồn như vậy tuyên xưng Cha Thánh Hảo và Công Chính, song lại không tin rằng Cha là Tình Thương và không tin vào Lòng Lành của Cha. Ma quỷ cũng tôn vinh Đức Công Minh của Cha, nhưng không tin vào Lòng Lành của Cha.
(Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa)Ôi, một linh hồn không tin tưởng vào Cha thì Cha đớn đau là chừng nào! Một linh hồn như vậy tuyên xưng Cha Thánh Hảo và Công Chính, song lại không tin rằng Cha là Tình Thương và không tin vào Lòng Lành của Cha. Ma quỷ cũng tôn vinh Đức Công Minh của Cha, nhưng không tin vào Lòng Lành của Cha.
(Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa)

Một trả lời cho “Ôi một linh hồn không tin tưởng vào Cha thì Cha đớn đau là chừng nào”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *