Ngày khai giảng cách đây hai năm ngày đó con chưa hiều nhiều về yoga và ngày khai giảng hôm nay cũng cái áo đó hôm nay con đã mặc chật rùi tư tuỏng con cũng đổi khác đi nhiều Cám ơn yoga đã giúp con cứng rắn và thánh thiện hơn trong tâm hồn non trẻ Chúc con vào năm học mới đạt nhiều thành tích trong học tập như những năm trước và đừng quên Yoga con nhé

Ngày khai giảng cách đây hai năm , ngày đó con chưa hiều nhiều về yoga , và ngày khai giảng hôm nay ,cũng cái áo đó hôm nay con đã mặc chật rùi ,tư tuỏng con cũng đổi khác đi nhiều , Cám ơn yoga đã giúp con cứng rắn và thánh thiện hơn trong tâm hồn non trẻ !!!
Chúc con vào năm học mới đạt nhiều thành tích trong học tập như những năm trước và đừng quên Yoga con nhé !❤️❤️❤️
???

2 Trả lời “Ngày khai giảng cách đây hai năm ngày đó con chưa hiều nhiều về yoga và ngày khai giảng hôm nay cũng cái áo đó hôm nay con đã mặc chật rùi tư tuỏng con cũng đổi khác đi nhiều Cám ơn yoga đã giúp con cứng rắn và thánh thiện hơn trong tâm hồn non trẻ Chúc con vào năm học mới đạt nhiều thành tích trong học tập như những năm trước và đừng quên Yoga con nhé”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *